top

Välkommen till korna på Almvik!

På Almviks gård har Krishnarörelsen i över 30 år skött om kor efter den traditionella vediska principen om kobeskydd. Kobeskydd innebär att ta hand om kor på bästa tänkbara sätt för att de ska må bra hela livet. Vi skickar aldrig våra kor till slakt, utan låter dem gå i pension den dagen de inte längre ger mjölk eller kan utföra arbete. Vi säljer aldrig några av våra kor eller oxar. Vi handmjölkar dem och ser till att kalvarna får mjölk från sina mammor i minst 6 månader (oftast 8-10 månader). Våra kor och oxar har också möjlighet till utevistelse och frisk luft året runt. Vi hoppas att vi genom denna hemsida kommer att inspirera våra besökare att stödja Almviks kobeskydd och öka förståelsen för nödvändigheten av att beskydda kor.kor


iskcon