top

Välkommen till vår webb tillägnad Almviks korna

På Almviks gård har Krishnarörelsen hållit kor i enlighet med den urgamla vediska principen om ko-beskydd i c a 30 år. Ko-beskydd innebär att vi tar hand om våra kor på bästa tänkbara sätt för att främja deras hälsa och välmående, vi äter inte upp våra kor utan låter dem gå i pension den dagen de inte längre ger mjölk eller kan utföra arbete. Vi säljer aldrig några av våra kor eller oxar, vi handmjölkar dem och ser till att kalvarna får mjölk från sina mammor minst 6 månader (oftast kring 8-10 månader). Våra kor och oxar får också året runt möjlighet till utevistelse och frisk luft.kor


iskcon