top

KOBESKYDD

Kobeskydd är en essentiell del av den vediska traditionens visdom och innebär i praktiken ett harmoniskt förhållande mellan människan och korna. Korna ger som en moder av sin livgivande mjölk som enligt de vediska skrifterna är mycket viktig för att utveckla andlig intelligens och som ger oss styrka på andra sätt. Oxen som i den moderna världen ersatts av traktorer, är att betrakta som en far då han med sina enorma styrkor plöjer jorden och kan hjälpa till med så många olika slags arbete. Något de brukar uppskattar att göra.

kobeskydd

Ett av Krishnas namn är Govinda – Herren över Korna. Genom sitt eget exempel som koherdepojke visar Han hur speciella korna är. Kon är symbolen för religion och den plats där korna befinner sig anses vara helgad. Att ge beskydd till korna är enligt de vediska skrifterna nödvändigt för att ett samhälle ska kunna vara harmoniskt och välfungerande.


iskcon