top

KOBESKYDD

Kobeskydd är en mycket viktig del av den vediska traditionens visdom, och innebär i praktiken att man upprätthåller ett harmoniskt förhållande mellan människan och korna. Kon är att betrakta som vår mor eftersom hon ger oss sin näringsrika mjölk, vilken enligt de vediska skrifterna också är mycket viktig om man vill utveckla sin andliga intelligens. Oxen, som i den moderna världen ersatts av traktorer, är att betrakta som vår far då han med sin stora styrka kan dra plogen så att vi kan odla spannmål och andra grödor. Dessutom är avföringen och urinen från dessa speciella djur mycket användbara. Kodynga är det bästa gödslet för jorden och används även som rengöringsmedel på grund av sina antiseptiska egenskaper. I torkad form används kodynga som bränsle där man inte har tillgång till ved. Kodynga och ko-urin används också i många olika ayurvediska mediciner.

Ett av Krishnas namn är Govinda – Herren över korna. När Krishna uppenbarade Sig på jorden för 5000 år sedan visade Han genom Sitt eget exempel som koherdepojke hur speciella korna är. Kon är symbolen för religion, och en plats där kor vistas anses vara helgad. Att ge beskydd till korna är enligt de vediska skrifterna nödvändigt för att ett samhälle ska kunna vara lyckligt, harmoniskt och välfungerande. Att beskydda kor är också en mycket viktig aspekt av att beskydda moder jord. Enligt de vediska skrifterna representerar kon också moder jord, och då kor och oxar exploateras och far illa kommer moder jord att hålla tillbaka sina rikedomar.


kobeskydd


iskcon